Lite Information.

Jag har bott i Härnevi i 30 år. Lagt ner all min fritid på att renovera och bygga ut garaget och bostadshus till mer än dubbel yta. Byggt solfångaranläggning med lagringstank på 2500 liter. Installerat en ny oljepanna med brännare. I början eldade vi med olja sedan köpte jag en ny vedpanna och monterade in den samt murade en ny skorsten. Jag har även dragit in värme och el i tillbyggnaden. Radonsanering av huset gjordes pga att årsmedelvärdet var 790 becquerel.

Jag klarade inte påhoppen och anklagelser som började redan den 21 juni 2016 dagen efter min sambos bortgång. Jag skulle enligt påhoppen inte äga någonting som fanns på Härnevi. Därför kontaktade jag juristen Anders Palmblad för hjälp. Jag var själv i rätt så dåligt skick efter att skött hemmet 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan under sambons sista halvår i livet. Jag kämpade med min egen lungsjukdom plus en kotkompressionsfraktur som ledde till mycket smärtor.

Några kommentar bara

Den 24/10-2017 skrev Anders Palmblad att jag skulle lämna nycklarna till klipparen för jag kunde ändå inte klippa.
klippbordet hade tagits bort .Efter det att nycklarna lämnats togs klipparen ut och återställdes för klippning. Hade jag själv försökt att sätta igång klipparen som vanligt hade säkert något blivit förstört .


Klippningen skulle den nya ägaren sköta själv meddelade han, men jag skulle ändå se till att gården och gårdsplan sköttes. Det går ju då inte för mig att fullfölja kraven.

Enligt brevväxlingen med Anders Palmblad så har sonen och hans mamma försörjt mig i 30 år.

Jag har lagt ut ca 900 000 Kr på om och tillbyggnader, material, reparationer av bilar o maskiner. Samt driftkostnader av fastigheten, kvitton finns. Förutom allt arbete.

Jag har även hjälpt sambons son med renoveringar av 2 lägenheter. samt försäljning av en lägenhet och flytt av möbler när han skulle arbeta i USA i 3 år.

Deklarerade åt honom gjorde avdrag för renoveringen, så han fick tillbaka en del skattepengar. Inge tack där inte, Han gick till banken för att få hjälp att kontrollera att deklarationen var riktigt gjort.

Mycket av mina privata värde saker smycken egna och från mitt föräldrahem har jag inte kunnat hitta när jag packade för flytt.

Jag fick ta emot mycket smutskastande innan jag skaffade ett ombud. Har lagt ut en del av brevväxlingen mellan mitt ombud och sambons son.

Efter alla år så slutade med en avstängd väg

Senaste inläggen